top of page
kaftzondernaam.png

San van Eersel

theoloog, religiewetenschapper en auteur

San van Eersel is theoloog en religiewetenschapper en is werkzaam als hogeschoolhoofddocent op het terrein van zingeving en educatie.

Als auteur laat hij zich inspireren door het gedachtegoed van de Russische filosoof en dialoogkenner Michail Bachtin.

  • LinkedIn
San.png

BOEKEN

EXPERIENCE
kaftzondernaam.png

2021

Boek

DIALOOG ALS LEVENSKUNST

Hoe de wereld er in de toekomst uit zal zien weet niemand. Waar we wel van uit mogen gaan, is dat onze toekomst een confrontatie zal zijn tussen mensen die allemaal een andere toekomst willen. Dit probleem wordt groter naarmate de wereldbevolking toeneemt en mensen uit verschillende culturen en onder verschillende leefomstandigheden steeds meer op elkaar zullen zijn aangewezen. Hoe kunnen we al deze mensen met elkaar in gesprek brengen zodat ze samen kunnen werken aan een gedeelde toekomst, een toekomst voor iedereen? Dit is een enorme uitdaging waarin de uiteenlopende belangen van miljarden mensen van over de hele wereld moeten worden meegenomen. Om de problemen waarmee we wereldwijd worden geconfronteerd op te lossen, zullen we onze samenleving volgens dialogische principes moeten inrichten. We zullen dialogisch moeten gaan leven. Dialoog is hier niet primair een techniek, maar een levenswijze, een levenskunst, gebaseerd op natuurlijke principes als eenheid, verscheidenheid, verbondenheid, openheid en goedheid. Dialoog zorgt voor een omvorming van individuele gezichtspunten naar een gedeeld perspectief. Dialoog zorgt voor een verbinding tussen ons en de ander, tussen ons en de wereld om ons heen, tussen onze culturele en onze natuurlijke manier van zijn. Wanneer we dialoog als levenskunst toepassen wordt het mogelijk dat we elkaar en de wereld anders gaan zien en we een gezamenlijke toekomst kunnen realiseren. Dit boek wil laten zien welke belemmeringen er liggen voor een dialogische levenswijze en hoe we deze belemmeringen kunnen wegnemen. 

dialoog als levenskunst.jpg

2011

Boek

kaft towardsdial.jpg

TOWARDS DIALOGUE

This study deals with the use of dialogical communication in religious education by teachers and students from different religious backgrounds at Catholic primary schools in the Netherlands. Until recently interreligious communication did not occupy a very prominent place in religious education. This changed as a result of the growing number of immigrant students, an increase in religiously mixed classes and new awareness of and sensitivity to interreligious relations. In recent decades there has been a growing body of literature on the challenge that religious diversity poses for religious education. Increasing religious diversity also raises new questions that have not yet been properly analysed and for which no satisfactory answers have been found. One such question concerns the content and method of dialogical communication in the context of interreligious and intercultural learning: what communicative and cultural practices acknowledge and appreciate otherness and difference, yet at the same time cultivate awareness of the interdependence of self and other? Questions like these are central to educating a generation with a truly social outlook and a truly social will (education for citizenship). To this end the author investigated the implications of the dialogical principle in (inter)religious education.

kaftzondernaam.png
kaftzondernaam.png

Als mens

leven we een onvoltooid leven

en zijn we voor onze voltooiing

afhankelijk van anderen.

kaftzondernaam.png

To be

means to communicate dialogically.

Michail Bachtin

kaftzondernaam.png

De unieke positie die wij in het leven innemen, maakt dat ieder van ons de verantwoordelijkheid
draagt voor de ontwikkeling van anderen.

ARTIKELEN

EDUCATION
kaftzondernaam.png

2023

Taking a full dialogical stand. Approaching worldview education from an inclusive dialogical perspective

In: Pollefeyt D. (Red.) From Interreligious Learning to Interworldview Education. Leuven: Peeters Publishers

2011

Eerst de mensen, dan de structuren

In: Schoolbestuur 31 (3)

2011

Het begrijpen van de ander met behulp van dialoog in interreligieuze communicatie

In: Handelingen Tijdschrift voor Praktische Theologie en Religiewetenschap 38 (1)

2011

Openstaan voor de ander en de Ander als grondhouding

In: Schoolbestuur 31 (5)

2011

Glokalisering in het onderwijs

In: Schoolbestuur 31 (7)

2010

Dialoog: met de ander en met jezelf

In: Mekander. De Verander Meander: Stromend leiderschap. Utrecht: Uitgeverij Zadoks

2010

Promoting authoring in interreligious classroom communication. 

In: Journal of Empirical Theology 23

Co-auteurs: Chris Hermans & Peter Sleegers

2010

What do teachers do to stimulate the understanding of the other in interreligious classroom communication?

In: Journal of Beliefs & Values 31 (2)

Co-auteurs: Chris Hermans & Peter Sleegers

2009

De liefde moet wel van twee kanten komen

In: Schoolbestuur 29 (6)

Co-auteur: Isolde van Roekel-Kolkhuis Tanke

2009

Zoals de waard is, vertrouwt hij zijn gasten

In: Schoolbestuur 29 (5)

2008

Expressing otherness in interreligious classroom communication

In: Journal of Empirical Theology 21

Co-auteurs: Chris Hermans & Peter Sleegers

2008

Geen plannen, maar toevalligheden brengen je verder

In: Schoolbestuur 28 (9)

2007

Het gaat om de verschillen

In: Schoolbestuur 27 (06)

2005

Zeggen leerkrachten wat ze bedoelen te zeggen?

In: Hermans, C. (red.) Interreligieus leren op de basisschool. Budel: Damon

Co-auteurs: Chris Hermans & Peter Sleegers

2004

God wat bedoel je?

In: Hermans, C. (red.). God op de basisschool. Budel: Damon

Co-auteurs: Chris Hermans & Peter Sleegers

kaftzondernaam.png
kaftzondernaam.png

Dialoog is het naast en met elkaar bestaan van ideologische verschillen en tegenstellingen zoals die tot uitdrukking komen in discours en in de daarmee samenhangende levenshoudingen van mensen.

kaftzondernaam.png

Accepteren

dat we ons in een positie bevinden die verschoond is van elke vorm van zekerheid, is onze meest natuurlijke staat van zijn.

kaftzondernaam.png

De beste dialoogpartners zijn mensen die kennis hebben van het

alomvattende geheel en die deze kennis belangeloos ten dienste stellen van de subjectwording van anderen.

CONTACT
bottom of page